Wrap đổi màu xe Mec

Wrap đổi màu xe Mec
Ngày đăng: 14/12/2022 05:40 AM

Mercedes C300 AMG 2023

Vừa xuất hãng anh chủ xe quyết định đầu tư ngay gói dán Film PPF ( Paint Protection Film)

Bảo vệ sơn rin tránh khỏi trầy xướt tổn thương khi rửa xe , đá bụi đường.

Gói PPF Premium Teckwrap USA chính hãng .

🔺 Wrap dán PPF full ngoại thân xe.

🔺 Wrap dán PPF full choá đèn CNC cắt máy Precut

🔺 Wrap dán PPF full nội thất CNC cắt máy Precut.

0
Hotline